• Zwieksz rozmiar tekstu
  • Domyslny rozmiar tekstu
  • Zmniejsz rozmiar tekstu
Sędziowie Sądu Okręgowego


Wydział I Cywilny

Chmielewska Urszula
Kitłowska-Moroz Joanna
Krasny Katarzyna - Przewodnicząca Wydziału
Kroczyk Witold - Referendarz sądowy delegowany z Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Longa Katarzyna
Machnicki Wojciech
Musiał Halina
Olszewska Danuta
Skrzypiec Agnieszka
Smolska Barbara
Sobieraj Tomasz - Pełnomocnik ds. wdrożeń systemów teleinformatycznych
Szczepańska Bogusława
Tarnowska Renata - Sędzia delegowana z Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim
Tołłoczko Justyna - Referendarz sądowy
Wituszko Barbara

Wydział II Cywilny Odwoławczy
Bednarek-Moraś Agnieszka
Buczek-Markowska Wiesława - Wizytator w zakresie spraw cywilnych i ksiąg wieczystych
Bury Robert
Ciechanowicz Zbigniew
Ernest Marzenna
Gamrat-Kubeczak Dorota
Grzesik Małgorzata - Wizytator w zakresie spraw egzekucyjnych
Krajewski Sławomir
Marczak Karina - Wizytator w zakresie spraw egzekucyjnych
Osińska Violetta - Wizytator w zakresie spraw cywilnych
Siuta Iwona - Wizytator w zakresie spraw cywilnych
Szaj Tomasz - Rzecznik Prasowy
Tarasiuk-Tkaczuk Agnieszka - Przewodnicząca Wydziału
Wojtkiewicz Mariola - Wizytator w zakresie spraw egzekucyjnych

Wydział III Karny
Balcerowicz Paweł
Grocholski Józef
Karnacewicz Artur - Przewodniczący Wydziału
Kasicki Grzegorz - Okręgowy Kierownik Szkolenia
Łopuszko Magdalena
Marycz Paweł
Puczko Małgorzata - Wizytator w zakresie spraw karnych
Staniek Bogumiła
Ścisłowski Dariusz
Tucholska Grażyna
Wieczorkiewicz-Kita Joanna
Wojtysiak Paweł

Wydział IV Karny Odwoławczy
Bobrowska Agnieszka
Gdula Iwona - Wizytator w zakresie spraw karnych
Jankowska Małgorzata
Kawałko Maciej - Wizytator w zakresie spraw karnych
Karwacki Tomasz
Majgier-Strączyńska Bożena
Małachowski Ryszard - Przewodniczący Wydziału
Marzec Beata
Mazurek Dorota
Mikłaszewicz Magdalena
Motak Władysława - Wiceprezes Sądu
Szreder Jacek - Wizytator w zakresie spraw karnych
Tomala Michał - Rzecznik Prasowy
Trzeciak Andrzej
Zaremba Krzysztof
Zywar Elżbieta

Wydział V Penitencjarny
Chruścińska Edyta
Giecewicz Jarosław - Przewodniczący Wydziału
Kołakowski Grzegorz
Strączyński Maciej
Wandzilak Teresa

Wydział VI Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Góralska Elżbieta - Sędzia delegowana z Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie
Horodnicka-Stelmaszczuk Gabriela - Przewodnicząca Wydziału
Miller-Młyńska Monika
Mitros Aleksandra
Ruszkowska Anna - Sędzia delegowana z Sądu Rejonowego w Gryficach
Stasiuk Andrzej

Wydział VII Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Czerwińska Małgorzata - Przewodnicząca Wydziału
Klafetka Agnieszka
Konieczna Barbara
Łączna Anna
Przybyś Jan
Stasiewicz-Kokotowska Anna

Wydział VIII Gospodarczy
Baranowska Patrycja
Budzyńska Anna - Wizytator w zakresie spraw gospodarczych

Górska Agnieszka
Górski Krzysztof - Wiceprezes Sądu
Kądziołka Agnieszka
Miroszewski Leon
Pawłowska-Grzelczak Natalia
Sałamaj Piotr
Trzemszyn Andrzej - Referendarz sądowy
Woźniak Agnieszka - Przewodnicząca Wydziału

Wydział X Cywilny Rodzinny
Adamczyk Iwona
Białecki Dariusz
Duma Izabela
Hadryś Urszula - Sędzia delegowana z Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim
Juzwa Małgorzata
Krajewska Elżbieta
Łabuń Marzena
Mizgier Beata
Mostowska Ilona
Warska-Seidler Iwona
Puchalska Greta - Wizytator w zakresie spraw rodzinnych i nieletnich
Siedlarek Ewa
Żabicka Barbara - Przewodnicząca Wydziału

Sędziowie delegowani
Górska Beata - delegowana do Sądu Apelacyjnego w Szczecinie - Wizytator w zakresie spraw pracy i ubezpieczeń społecznych
Jankowska Małgorzata -
delegowana do Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

Drukuj
Dokument widziany: 29834 razy
Zamieścił: Piotr Lisica   
Wytworzył: Anna Szczygło   
Zamieszczony dnia: 02.10.2011
Zmieniony dnia: 06.08.2015
 

Aktualności

Sytuacja finansowa pracowników sądów

Stanowisko Związków Zawodowych Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości
w sprawie podjęcia akcji protestacyjnych, zmierzających do poprawy sytuacji finansowej i kadrowej pracowników sądów.

- Związek Zawodowy Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP,
- Niezależny Związek Zawodowy Pracowników Sądów Okręgu Piotrowskiego z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, 
- Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP z siedzibą w Poznaniu, 
- Niezależny Związek Zawodowy Pracowników Sądów Powszechnych Okręgu Opolskiego w Opolu
- Niezależny Związek Zawodowy Pracowników Sądów Rejonowych w Łodzi

wspólnie i w porozumieniu podjęliśmy decyzję o rozpoczęciu w dniu 18 czerwca 2015r.  pierwszego etapu akcji protestacyjnej mającej na celu zwrócenie uwagi rządu na stale pogarszającą się sytuację pracowników naszego resortu.

 

Pragniemy podkreślić, że w związku z bardzo trudną sytuacją pracowników wymiaru sprawiedliwości istnieje potrzeba wspólnego działania w jednym szeregu wszystkich pracowników naszego resortu, bez względu na przynależność, czy też nie do organizacji związkowych.

Prowadzone od wielu lat rozmowy z obecnie rządzącymi politykami oraz kierownictwem naszego resortu i przedstawiane przez nas dane oraz przytaczane argumenty, pomimo wielu zapewnień o wsparciu z ich strony, nie przynoszą wymiernych efektów.

Polityka rządu doprowadziła do sytuacji w której my pracownicy wymiaru sprawiedliwości od 8 lat jesteśmy najbardziej dyskryminowaną grupą zawodową.

W naszym przekonaniu na obecną bardzo złą sytuację pracowników ma wpływ nie tyle brak środków finansowych, lecz brak woli ze strony rządu.

Zauważyć należy, że rząd po przeprowadzeniu spektakularnych protestów innych grup zawodowych, potrafi przeznaczyć ogromne środki na uspokojenie niepokojów społecznych, nie bacząc na trudną sytuację osób pozbawionych możliwości wyrażania swego niezadowolenia w takich formach.

Związki zawodowe po rozważeniu dopuszczalnych prawem form protestu apelują do wszystkich pracowników sądów, aby w dniu 18 czerwca b.r. wyrazili swoje niezadowolenie ze stale pogarszających się warunków pracy i płacy poprzez alternatywnie:

- korzystanie z możliwości oddania krwi i tym samym wykorzystania przysługującego im z tego tytułu dnia wolnego,
- stawienie się w miejscach pracy w czarnych ubraniach z umieszczoną na nich plakietką, informującą o podjęciu protestu,
- umieszczenie w budynkach sądów informacji o Proteście Pracowników Sądownictwa,
- wykonywanie bieżących czynności na stanowiskach pracy w sposób nad wyraz skrupulatny,
- umieszczanie informacji o proteście na stronie internetowej sądów,
- wzięcie urlopów na telefon.


Nasze wspólne działania będą podejmowane na różnych płaszczyznach do chwili osiągnięcia kluczowych postulatów prezentowanych przez pracowników.


Załączniki:
Załącznik nr 1 - Stanowisko Związków Zawodowych Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości.
Załącznik nr 2 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie S 4/15.
Załącznik nr 3 - Uchwała Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu  Okręgowego w Szczecinie z dnia 29 maja 2015 r.
Załącznik nr 4 - Pismo pracownika do Ministra Sprawiedliwości.

 

 
Akcja Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych Pro Familia

Z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych Pro Familia, wsparte przez Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa prof. dr hab. Romana Hausera, przygotowało i rozpowszechniło materiały edukacyjne zawierające wybrane postanowienia Konwencji o prawach dziecka ilustrowane pracami laureatów konkursu plastycznego „Prawa dziecka oczami dzieci” (Załącznik nr 1).

Materiały te, wraz z 4 000 prac plastycznych, Stowarzyszenie Pro Familia przekazało do wszystkich sądów rejonowych, okręgowych i apelacyjnych w całej Polsce z prośbą o ich prezentację na terenie sądów.

Sędziowie rodzinni starają się w ten niecodzienny sposób zachęcić dorosłych do zwrócenia uwagi na przekaz, jaki wyłania się z prac plastycznych dzieci.

Mali ludzie często nie znają swoich praw i przyjmują za pewnik to, co mówią im dorośli, dlatego łatwo ich skrzywdzić. Należy również pamiętać o tym, że nie wszyscy dorośli znają prawa dziecka.

Właśnie z tego powodu Stowarzyszenie Pro Familia kontynuuje zeszłoroczną akcję „Sędziowie rodzinni dzieciom” objętą honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP Anny Komorowskiej,w ramach której odbył się konkurs plastyczny „Prawa dziecka oczami dzieci”.Informacja o Konkursie trafiła do ponad 20.000 placówek szkolnych, do których uczęszcza kilka milionów dzieci i młodzieży.

Dzieci, w trakcie Konkursu zaznajomione przez nauczycieli z postanowieniami Konwencji o prawach dziecka, miały za zadanie samodzielnie przygotować prace plastyczne ilustrujące ich prawa. Taka formuła Konkursu pozwoliła na utrwalenie w świadomości dzieci ich praw i uświadomiła im,że mogą reagować, kiedy prawa te są łamane.

Prace plastyczne przypominają, że dziecko to nie jest tylko ktoś, nad kim dorosły sprawuje władzę, że jest to osoba, która ma prawo do własnego zdania, życia bez przemocy, prawo do prywatności, edukacji czy odpoczynku.

Akcja Stowarzyszenia Pro Familia akcentuje potrzebę reakcji społeczeństwa nie tylko w dramatycznych, spektakularnych i nośnych medialnie przypadkach krzywdzenia dzieci np. poprzez molestowanie. Jest to oczywiście bardzo ważny problem, ale reagować należy również wówczas,gdy łamane są inne prawa, o których mowa w Konwencji.

Ekspozycja znajdująca się w sądach, w większości w wydziałach rodzinnych, powinna nie tylko zwrócić uwagę na prawa dziecka, ale również uwrażliwić niektórych rodziców przychodzących do sądu po rozstrzygnięcie w sprawach dotyczących ich dzieci. Te prace wiele mówią o tym, co dla dzieci jest najważniejsze, co je smuci, a co jest dramatem.

Sposób rozwiązywania problemów przez dorosłych, jak również ich podejście do respektowania praw dziecka wpływa na dalsze jego życie, przygotowanie do dorosłości czy choćby wspominanie dzieciństwa. Nigdy nie należy o tym zapominać.

Spośród ponad 17 000 nadesłanych prac plastycznych zwycięskie prace wybrali m.in. dr Piotr Rypson – dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie oraz Hanna Wróblewska – dyrektor Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki.

Prezentacja nagrodzonych prac odbyła się w Belwederze, gdzie podczas uroczystego spotkania laureaci Konkursu odebrali z rąk Małżonki Prezydenta RP Anny Komorowskiej dyplomy i nagrody,a następnie zwiedzili Sejm i Centrum Nauki Kopernik.

Ideę Stowarzyszenia Pro Familia, propagującą kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez edukację w zakresie praw dziecka poparli m.in. członkowie komitetu honorowego Konkursu: Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa, Minister Sprawiedliwości, Minister Edukacji Narodowej, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, Rzecznik Praw Dziecka, Prokurator Generalny, Pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości ds. Konstytucyjnych Praw Rodziny oraz Dyrektor Wydawnictwa Instytutu Badań DNA Rodzina i Prawo.

 

Załączniki:
Ilustrowany opis akcji Pro Familia
Konwencja ilustrowana pracami plastycznymi

 
Upadłość konsumencka

Informacje dotyczące upadłości konsumenckiej

 

Mapa strony | Polityka prywatności | e-Wokanda | Administrator: mjudycki(at)szczecin.so.gov.pl | Copyright © 2015 Sąd Okręgowy w Szczecinie.