• Zwieksz rozmiar tekstu
 • Domyslny rozmiar tekstu
 • Zmniejsz rozmiar tekstu
Kolegium Sądu
 • Przewodniczący: Prezes Sądu Okręgowego w Szczecinie Halina Zarzeczna
 • SSO Piotr Sałamaj
 • SSO Bożena Majgier-Strączyńska
 • SSO Grzegorz Kasicki
 • SSO Greta Puchalska
 • SSR Marek Iwaszkiewicz
 • SSR Renata Tarnowska
 • SSR Ziemowit Parzychowski
 • SSR Irena Sachajska-Krzyśka

Kolegium przewodniczy Prezes Sądu Okręgowego.

Kolegium Sądu jako organ Sądu Okręgowego w Szczecinie realizuje zadania określone w ustawie, a ponadto:

 1. wyraża opinię o kandydatach do pełnienia w sądzie okręgowym funkcji kierownika szkolenia oraz funkcji albo stanowiska rzecznika prasowego oraz wyraża opinię w sprawie zwolnienia z pełnienia tych funkcji,
 2. rozpatruje wnioski wynikające z wizytacji i lustracji sądów,
 3. wyraża opinię o projektach planów finansowych, o których mowa w art. 178 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001 roku Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) ,
 4. wyraża opinię w sprawach osobowych sędziów sądu okręgowego oraz sędziów sądów rejonowych, działających w okręgu sądowym,
 5. wypowiada się w przypadkach zachowań sędziów naruszających zasady etyki,
 6. wyraża opinię w innych sprawach przedstawionych przez prezesa sądu okręgowego, prezesa sądu apelacyjnego, Krajową Radę Sądownictwa oraz Ministra Sprawiedliwości.


W sprawach istotnych dla danego sądu rejonowego kolegium sądu okręgowego może zasięgnąć opinii sędziów tego sądu, wyrażonej na zebraniu sędziów.

Drukuj
Dokument widziany: 14540 razy
Zamieścił: Piotr Lisica   
Wytworzył: Agnieszka Plichta   
Zamieszczony dnia: 13.11.2009
Zmieniony dnia: 06.08.2015
 

Aktualności

Sytuacja finansowa pracowników sądów

Stanowisko Związków Zawodowych Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości
w sprawie podjęcia akcji protestacyjnych, zmierzających do poprawy sytuacji finansowej i kadrowej pracowników sądów.

- Związek Zawodowy Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP,
- Niezależny Związek Zawodowy Pracowników Sądów Okręgu Piotrowskiego z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, 
- Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP z siedzibą w Poznaniu, 
- Niezależny Związek Zawodowy Pracowników Sądów Powszechnych Okręgu Opolskiego w Opolu
- Niezależny Związek Zawodowy Pracowników Sądów Rejonowych w Łodzi

wspólnie i w porozumieniu podjęliśmy decyzję o rozpoczęciu w dniu 18 czerwca 2015r.  pierwszego etapu akcji protestacyjnej mającej na celu zwrócenie uwagi rządu na stale pogarszającą się sytuację pracowników naszego resortu.

 

Pragniemy podkreślić, że w związku z bardzo trudną sytuacją pracowników wymiaru sprawiedliwości istnieje potrzeba wspólnego działania w jednym szeregu wszystkich pracowników naszego resortu, bez względu na przynależność, czy też nie do organizacji związkowych.

Prowadzone od wielu lat rozmowy z obecnie rządzącymi politykami oraz kierownictwem naszego resortu i przedstawiane przez nas dane oraz przytaczane argumenty, pomimo wielu zapewnień o wsparciu z ich strony, nie przynoszą wymiernych efektów.

Polityka rządu doprowadziła do sytuacji w której my pracownicy wymiaru sprawiedliwości od 8 lat jesteśmy najbardziej dyskryminowaną grupą zawodową.

W naszym przekonaniu na obecną bardzo złą sytuację pracowników ma wpływ nie tyle brak środków finansowych, lecz brak woli ze strony rządu.

Zauważyć należy, że rząd po przeprowadzeniu spektakularnych protestów innych grup zawodowych, potrafi przeznaczyć ogromne środki na uspokojenie niepokojów społecznych, nie bacząc na trudną sytuację osób pozbawionych możliwości wyrażania swego niezadowolenia w takich formach.

Związki zawodowe po rozważeniu dopuszczalnych prawem form protestu apelują do wszystkich pracowników sądów, aby w dniu 18 czerwca b.r. wyrazili swoje niezadowolenie ze stale pogarszających się warunków pracy i płacy poprzez alternatywnie:

- korzystanie z możliwości oddania krwi i tym samym wykorzystania przysługującego im z tego tytułu dnia wolnego,
- stawienie się w miejscach pracy w czarnych ubraniach z umieszczoną na nich plakietką, informującą o podjęciu protestu,
- umieszczenie w budynkach sądów informacji o Proteście Pracowników Sądownictwa,
- wykonywanie bieżących czynności na stanowiskach pracy w sposób nad wyraz skrupulatny,
- umieszczanie informacji o proteście na stronie internetowej sądów,
- wzięcie urlopów na telefon.


Nasze wspólne działania będą podejmowane na różnych płaszczyznach do chwili osiągnięcia kluczowych postulatów prezentowanych przez pracowników.


Załączniki:
Załącznik nr 1 - Stanowisko Związków Zawodowych Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości.
Załącznik nr 2 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie S 4/15.
Załącznik nr 3 - Uchwała Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu  Okręgowego w Szczecinie z dnia 29 maja 2015 r.
Załącznik nr 4 - Pismo pracownika do Ministra Sprawiedliwości.

 

 
Akcja Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych Pro Familia

Z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych Pro Familia, wsparte przez Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa prof. dr hab. Romana Hausera, przygotowało i rozpowszechniło materiały edukacyjne zawierające wybrane postanowienia Konwencji o prawach dziecka ilustrowane pracami laureatów konkursu plastycznego „Prawa dziecka oczami dzieci” (Załącznik nr 1).

Materiały te, wraz z 4 000 prac plastycznych, Stowarzyszenie Pro Familia przekazało do wszystkich sądów rejonowych, okręgowych i apelacyjnych w całej Polsce z prośbą o ich prezentację na terenie sądów.

Sędziowie rodzinni starają się w ten niecodzienny sposób zachęcić dorosłych do zwrócenia uwagi na przekaz, jaki wyłania się z prac plastycznych dzieci.

Mali ludzie często nie znają swoich praw i przyjmują za pewnik to, co mówią im dorośli, dlatego łatwo ich skrzywdzić. Należy również pamiętać o tym, że nie wszyscy dorośli znają prawa dziecka.

Właśnie z tego powodu Stowarzyszenie Pro Familia kontynuuje zeszłoroczną akcję „Sędziowie rodzinni dzieciom” objętą honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP Anny Komorowskiej,w ramach której odbył się konkurs plastyczny „Prawa dziecka oczami dzieci”.Informacja o Konkursie trafiła do ponad 20.000 placówek szkolnych, do których uczęszcza kilka milionów dzieci i młodzieży.

Dzieci, w trakcie Konkursu zaznajomione przez nauczycieli z postanowieniami Konwencji o prawach dziecka, miały za zadanie samodzielnie przygotować prace plastyczne ilustrujące ich prawa. Taka formuła Konkursu pozwoliła na utrwalenie w świadomości dzieci ich praw i uświadomiła im,że mogą reagować, kiedy prawa te są łamane.

Prace plastyczne przypominają, że dziecko to nie jest tylko ktoś, nad kim dorosły sprawuje władzę, że jest to osoba, która ma prawo do własnego zdania, życia bez przemocy, prawo do prywatności, edukacji czy odpoczynku.

Akcja Stowarzyszenia Pro Familia akcentuje potrzebę reakcji społeczeństwa nie tylko w dramatycznych, spektakularnych i nośnych medialnie przypadkach krzywdzenia dzieci np. poprzez molestowanie. Jest to oczywiście bardzo ważny problem, ale reagować należy również wówczas,gdy łamane są inne prawa, o których mowa w Konwencji.

Ekspozycja znajdująca się w sądach, w większości w wydziałach rodzinnych, powinna nie tylko zwrócić uwagę na prawa dziecka, ale również uwrażliwić niektórych rodziców przychodzących do sądu po rozstrzygnięcie w sprawach dotyczących ich dzieci. Te prace wiele mówią o tym, co dla dzieci jest najważniejsze, co je smuci, a co jest dramatem.

Sposób rozwiązywania problemów przez dorosłych, jak również ich podejście do respektowania praw dziecka wpływa na dalsze jego życie, przygotowanie do dorosłości czy choćby wspominanie dzieciństwa. Nigdy nie należy o tym zapominać.

Spośród ponad 17 000 nadesłanych prac plastycznych zwycięskie prace wybrali m.in. dr Piotr Rypson – dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie oraz Hanna Wróblewska – dyrektor Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki.

Prezentacja nagrodzonych prac odbyła się w Belwederze, gdzie podczas uroczystego spotkania laureaci Konkursu odebrali z rąk Małżonki Prezydenta RP Anny Komorowskiej dyplomy i nagrody,a następnie zwiedzili Sejm i Centrum Nauki Kopernik.

Ideę Stowarzyszenia Pro Familia, propagującą kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez edukację w zakresie praw dziecka poparli m.in. członkowie komitetu honorowego Konkursu: Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa, Minister Sprawiedliwości, Minister Edukacji Narodowej, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, Rzecznik Praw Dziecka, Prokurator Generalny, Pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości ds. Konstytucyjnych Praw Rodziny oraz Dyrektor Wydawnictwa Instytutu Badań DNA Rodzina i Prawo.

 

Załączniki:
Ilustrowany opis akcji Pro Familia
Konwencja ilustrowana pracami plastycznymi

 
Upadłość konsumencka

Informacje dotyczące upadłości konsumenckiej

 

Mapa strony | Polityka prywatności | e-Wokanda | Administrator: mjudycki(at)szczecin.so.gov.pl | Copyright © 2015 Sąd Okręgowy w Szczecinie.