Rachunki bankowe

Numery rachunków bankowych

Wpłacających prosimy o podanie danych pozwalających na właściwe zakwalifikowanie wpłaty:

  • nazwa sądu do którego wnoszona jest opłata,
  • imię i nazwisko / nazwa firmy,
  • wydział, którego wpłata dotyczy ew. właściwa Prokuratura,
  • sygnatura akt sprawy,
  • numer karty dłużnika

UWAGA!!! Brak wyżej wymienionych danych spowoduje opóźnienie przekazania Państwa wpłaty do odpowiedniego Wydziału.

Numery rachunków bankowych
Numer rachunkuBank
swift
Specyfikacja wpłat
23 1010 1599 0029 7422 3100 0000 NBP O/O Szczecin
NBPLPLPW

Dochody budżetowe:
- wpisy
- opłaty i koszty sądowe
- grzywny

60 1010 1599 0029 7413 9800 0000

NBP O/O Szczecin
NBPLPLPW

Sumy na zlecenie:
- zaliczki na biegłych, tłumaczy, kuratorów

23 1130 1176 0022 2107 2420 0006

BGK
GOSKPLPW

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej:
- świadczenia pieniężne i nawiązki

59 1130 1017 0021 1002 2390 0004 BGK
GOSKPLPW
Depozyty sądowe, poręczenia i zabezpieczenia, wadia (PLN)
32 1130 1017 0021 1002 2390 0005 BGK
GOSKPLPW
Depozyty sądowe, poręczenia i zabezpieczenia (USD)
16 1130 1017 0021 1002 2390 0002 BGK
GOSKPLPW
Depozyty sądowe, poręczenia i zabezpieczenia (EUR)
43 1130 1017 0021 1002 2390 0001 BGK
GOSKPLPW
Depozyty sądowe, poręczenia i zabezpieczenia (CHF)
86 1130 1017 0021 1002 2390 0003 BGK
GOSKPLPW
Depozyty sądowe, poręczenia i zabezpieczenia (GBP)
56 1140 1137 0000 3301 6400 1004 mBank
BREXPLPW
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Rejestr zmian dla: Rachunki bankowe

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Dorota Fic-Romanowska
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2018-02-06
Publikacja w dniu:
2018-02-06
Opis zmiany:
Zmiana numeru rachunku sum na zlecenie
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Dorota Fic Romanowska
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2018-02-02
Publikacja w dniu:
2018-02-02
Opis zmiany:
Zmiana numeru rachunku bankowego dla sum na zlecenie
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2018-02-02
Publikacja w dniu:
2018-02-02
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2015-07-06
Publikacja w dniu:
2016-12-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Jadwiga Smutek
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2009-09-16
Publikacja w dniu:
2016-12-28
Opis zmiany:
b/d