Krajowy Rejestr Sądowy

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie

Sprawy rejestrowe z całego obszaru Sądu Okręgowego w Szczecinie (dawniej rozpoznawane przez XVII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego)

ul. Królowej Korony Polskiej 31
70-485 Szczecin

Nr rachunku bankowego właściwy dla opłat sądowych od wniosków składanych w XIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego:
92 1010 1599 0526 7622 3100 0000

Przewodnicząca - SRS Joanna Kępińska-Polińska
pok. 9

Kierownik Sekretariatu - Mariusz Osiński
tel. (91) 42-25-347 wew. 34

Wejście A:

Kasa
tel. (091) 42-25-347 wew. 32

Kasa czynna:
Poniedziałek w godz. 9.00 - 16.00
Wtorek - piątek w godz. 9.00 - 14.45
Ostatni dzień miesiąca w godz. 9.00 - 13.00


Biuro podawcze
tel. (091) 42-24-999
godz. przyjęć:
poniedziałek 8.00-18.00
wtorek-piątek 8.00-15.00

Wejście B:
Przeglądanie akt
tel. (091) 42-40-559
poniedziałek 8.00-18.00
wtorek-piątek 8.00-15.00

Wejście C:
Oddział Centralny Informacji KRS (odpisy):
tel. (091) 42-10-260
Przyjmowanie interesantów:
poniedziałek 8.00-18.00
wtorek-piątek 8.00-15.00

Punkt Przyjmowania Ogłoszeń do Monitora Sądowego i Gospodarczego:
tel. (091) 42-24-990
poniedziałek-piątek 8.00-15.00

Rejestr zmian dla: Krajowy Rejestr Sądowy

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Agnieszka Plichta
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2018-10-26
Publikacja w dniu:
2018-10-26
Opis zmiany:
Zmiana czasu pracy w kasie KRS
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Agnieszka Plichta
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2018-09-18
Publikacja w dniu:
2018-09-18
Opis zmiany:
Zmiana przewodniczącej KRS
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Marek Judycki
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2009-11-17
Publikacja w dniu:
2016-12-29
Opis zmiany:
b/d