Wydziały

ul. Piotra Skargi 19
71-423 Szczecin
faks (91) 44-55-921
e-mail: wydzial1c@szczecin.so.gov.pl

Wydział I Cywilny rozpoznaje sprawy w pierwszej instancji z zakresu prawa cywilnego.

Przewodniczący: SSO Katarzyna Krasny
pok. 304

Kierownik sekretariatu: Urszula Białas
tel. (91) 44-55-922
tel. (91) 44-55-908
pok. 208

Sekretariat
tel. (91) 44-55-920
tel. (91) 44-55-907
pok. 209

ul. Piotra Skargi 19
71-423 Szczecin
faks (91) 44-55-961
e-mail: wydzial2c@szczecin.so.gov.pl

Wydział II Cywilny Odwoławczy rozpoznaje sprawy w drugiej instancji z zakresu prawa cywilnego.

Przewodniczący: SSO Dorota Gamrat-Kubeczak
pok. 313

Kierownik sekretariatu: Żaneta Michalak
tel. (91) 44-55-962
pok. 212

Sekretariat
tel. (91) 44-55-960
pok. 212

ul. Kaszubska 42
70-952 Szczecin
faks (91) 48-38-320
e-mail: wydzial3k@szczecin.so.gov.pl

Wydział III Karny rozpoznaje sprawy w pierwszej instancji z zakresu prawa karnego.

Przewodniczący: SSO Artur Karnacewicz
pok. 206

Kierownik sekretariatu: Anna Lipiec
tel. (91) 48-38-467
pok. 207

Okręgowy Kierownik Szkolenia
SSO Grzegorz Kasicki tel. 48-55-202
pok. 202
ul. Kaszubska 42

ul. Kaszubska 42
70-952 Szczecin
faks (91) 48-38-386
tel. 91 48-38-326/327
e-mail: wydzial4k@szczecin.so.gov.pl

Wydział IV Karny Odwoławczy rozpoznaje sprawy w drugiej instancji z zakresu prawa karnego.

Przewodniczący: SSO Ryszard Małachowski
pok. 228

Kierownik sekretariatu: Małgorzata Juszczak
tel. (91) 48-38-327
pok. 226

Sekcja zażaleniowa
tel. (91) 48-38-321
pok. 224

ul. Kaszubska 42
70-952 Szczecin
faks 4838480
e-mail: wydzial5p@szczecin.so.gov.pl

Wydział V Penitencjarny nadzoruje sądowe postępowanie wykonywania w sprawach prawa karnego.

Przewodniczący: SSO Jarosław Giecewicz
pok. 230

Kierownik sekretariatu: Renata Szewczyk
tel. (91) 48-38-334
pok. 231

ul. Małopolska 17
70-952 Szczecin
tel./faks (91) 488-08-15
e-mail: wydzial6piu@szczecin.so.gov.pl

Wydział VI Pracy i Ubezpieczeń Społecznych rozpoznaje sprawy w pierwszej i drugiej instancji z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Przewodniczący: SSO Aleksandra Mitros
pok. 426

Kierownik sekretariatu: Katarzyna Szczerbińska
tel. (91) 483-01-10
pok. 402a

Sektretariat
pok. 402
tel. 91 48-80-815

ul. Małopolska 17
70-952 Szczecin
faks (91) 488-07-98
e-mail: wydzial8g@szczecin.so.gov.pl

Wydział VIII Gospodarczy rozpoznaje sprawy w pierwszej i drugiej instancji z zakresu prawa gospodarczego.

Przewodnicząca: SSO Agnieszka Woźniak
pok. 124

Kierownik sekretariatu: Jadwiga Żminkowska
tel. (91) 48-30-121
pok. 112

Sekretariat wydziału
tel. (91) 48-30-156
pok. 111

ul. Kaszubska 42
70-952 Szczecin
faks (91) 48-55-589

Wydział IX Wizytacyjny sprawuje nadzór nad działalnością administracyjną Sądu Okręgowego i podległych sądów rejonowych.

Przewodniczący: SSA Halina Zarzeczna
pok. 241

Kierownik sekretariatu: Izabela Jakubiak
tel. (91) 48-38-301
ul. Limanowskiego 1
pok. 206

Obrót prawny z zagranicą
ul. Małopolska 17
tel. (91) 48-30-147
tel./faks (91) 48-30-170
pok. 208a

ul. Małopolska 17
70-952 Szczecin
faks (91) 488-07-98
e-mail: wydzial10r@szczecin.so.gov.pl

Wydział X Cywilny Rodzinny rozpoznaje sprawy w pierwszej i drugiej instancji z zakresu prawa cywilnego i rodzinnego.

Przewodniczący: SSO Barbara Żabicka
pok. 305

Kierownik sekretariatu: Ewa Nowicka
tel. (91) 48-30-136
pok. 304

Sekretariat wydziału
tel. (91) 48-30-146
pok. 304