Rada Ławnicza

RADA ŁAWNICZA W SĄDZIE OKRĘGOWYM
wybrana na kadencję 2016-2019

Lp. Nazwisko i imię Funkcja Telefon kontaktowy
Adres e-mail
1 Waldemar Pacholski Przewodniczący Rady Ławniczej

691 204 006

akord789@gazeta.pl

2 Barbara Cywińska Pierwszy Zastępca Przewodniczącego Rady Ławniczej cywinska-b@wp.pl
3 Dorota Desz Drugi Zastępca Przewodniczącego Rady Ławniczej dorota.desz@wp.pl
4 Anna Isakiewicz-Gorczyca Członek Rady Ławniczej

602 227 925

annagorczyca@poczta.onet.pl

5 Magdalena Swora -Balik Członek Rady Ławniczej

697 019 677

m-stwora@wp.pl

6 Józef Kuciński Członek Rady Ławniczej

601 487 575

jozef.k_xl@wp.pl

7 Elżbieta Ryzwanowicz Członek Rady Ławniczej elciary@gmail.com
8 Teresa Bielec Członek Rady Ławniczej 504 222 130
9 Wiesław Radomiński Członek Rady Ławniczej

691 434 800

wierad@onet.eu

 

Do zadań rady ławniczej, zgodnie z § 9 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie sposobu wyboru, składu i struktury organizacyjnej, trybu działania oraz szczegółowych zadań rady ławniczej (Dz.U. Nr 23, poz. 174) należy:

  • reprezentowanie wszystkich ławników w sądzie;
  • współdziałanie z prezesem sądu w zakresie sporządzania list ławników do poszczególnych wydziałów sądu;
  • współdziałanie z prezesem sądu w zakresie podjęcia działań zmierzających do odwołania z funkcji ławnika;
  • podejmowanie działań umożliwiających podnoszenie poziomu pracy wykonywanej przez ławników;
  • współdziałanie z prezesem sądu w ustalaniu przez niego terminów i tematyki narad sędziowsko-ławniczych;
  • przedstawianie prezesowi sądu propozycji dotyczących potrzeb szkoleniowych, w tym zakresu tematycznego i form szkolenia ławników;
  • wydawanie opinii w sprawach przedłożonych przez prezesa sądu;
  • opracowanie projektu regulaminu pracy rady;
  • przekazywanie prezesowi sądu oraz rzecznikowi prasowemu sądu, na ich prośbę, informacji o działalności ławników.

Rejestr zmian dla: Rada Ławnicza

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Agnieszka Plichta
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2017-04-18
Publikacja w dniu:
2017-04-18
Opis zmiany:
Skład Rady Ławniczej
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Agnieszka Plichta
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2017-04-14
Publikacja w dniu:
2017-04-14
Opis zmiany:
Zamieszczenie zadań Rady Ławniczej
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Agnieszka Plichta
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2017-04-14
Publikacja w dniu:
2017-04-14
Opis zmiany:
Rada Ławnicza